Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Rob Roza, voorzitter
  • Mevrouw Emma van Vliet, secretaris
  • De heer Cees Bol, vicevoorzitter en penningmeester
  • De heer Geert van Delden, lid
  • De heer Laurens de Reus, kandidaat lid
  • De heer Ernst Leupen, kandidaat lid
  • De heer Tom Stam, kandidaat lid

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden op de pagina vacatures vindt U de link, hoe u kunt reageren en zich kandidaat kunt stellen voor een functie als bestuurslid van het LHP. 

Mevrouw Wanda Walkate is per 1 juli 2020, geen bestuurslid meer van het LHP.  Het bestuur neemt met veel waardering afscheid van een bevlogen bestuurslid. 

Wanda legt haar taak neer, daar zij 2 x 4 jaar lid is geweest van het bestuur, de statuten geven aan dat dit de maximale termijn is voor een bestuurslid. 

 

De Heer Nol Verhaaff heeft om gezondheidsredenen zijn functie als penningmeester neergelegd, per 13 juli 2020. Het bestuur is Nol zeer erkentelijk voor zijn bijdrage als bestuurslid en penningmeester van het LHP. 

Cees Bol is in de bestuursvergadering van het LHP, op 15 juli 2020 benoemd als penningmeester van het LHP.