Vergaderschema

Elke maand vergadert het bestuur van het Landelijk Huurders Platform.

Welke onderwerpen worden er besproken tijdens een maandelijks overleg van het LHP?

  • Het beleid van het LHP en Woonzorg Nederland
  • Onderwerpen van het werkplan
  • De ondernomen acties van het LHP ten aanzien van het beleid van Woonzorg Nederland
  • Inventarisatie van ingekomen dringende meldingen en klachten.
  • Informatievoorziening richting de huurderscommissies
  • Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van het huurbeleid en de Wet op het overleg huurders verhuurders.

 

Vergaderdata 2021

Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2021 wordt binnenkort weer gepubliceerd.

Eenmaal per twee maanden vindt er een vergadering plaats tussen het bestuur van het Landelijk Huurders Platform en de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. Tijdens deze vergadering wordt het beleid van Woonzorg Nederland besproken.

Eén  maal per jaar is er een Algemene Vergadering te houden in de maand mei of juni. Dit jaar is dat 2 juni a.s.in de Heerlickheijd te Ermelo. Hierover volgt nog nader bericht.

De onderwerpen die tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden blijven nagenoeg ongewijzigd. Het tweede gedeelte van de vergadering wordt afgestemd aan de hand van actuele ontwikkelingen.