We hebben een nieuw logo!

 

Jaarvergadering: 3 juni 2021, noteer de datum alvast in de agenda

 

De nieuwsbrief van juli 2020 is nu gepubliceerd onder de kop nieuwsbrieven. Veel leesplezier, mocht u hem nog niet ontvangen hebben dan kunnen de BC's reageren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn benieuwd naar uw reactie, ook die kunt u naar eerder genoemd email adres sturen. Tevens een basisregistratie formulier HC, we vragen u vriendelijk dit formulier in te vullen en te retourneren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We kunnen ons bestand dan weer actualiseren.

Onder de kop, Vergadering, tabblad Notulen is het verslag van de Kascommissie en de goedgekeurde balans en exploitatierekening van 2019 geplaatst. 

Wat doet het LHP?

Minimaal eenmaal per twee maanden vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de directie van Woonzorg Nederland. In dit overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het beleid van Woonzorg Nederland. Hierbij kunt u denken aan:

  • Huurprijzen en huurverhoging
  • Kwaliteit van de woningen
  • Dienstverlening en klachtafhandeling
  • Servicekosten
  • Belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw en verkoop van huurwoningen etc.


Meer informatie over de afspraken tussen het LHP en Woonzorg Nederland vindt u in onze samenwerkingsovereenkomst.

In onze eigen overleggen worden zaken besproken, die zowel bewonerscommissies als huurders aangaan waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de uitvoering van het beleid van Woonzorg Nederland. Daarnaast informeert het bestuur u via de nieuwsbrief over actuele beleidsontwikkelingen en over lopende zaken. Naast onze Algemene Vergadering adviseert het LHP u tijdens onze jaarlijkse regionale bijeenkomsten over de wet- en regelgeving en over onderwerpen die op dat moment een belangrijke rol spelen.

 

Hoe peilt het bestuur van het LHP wat er onder de bewoners leeft?

Allereerst zijn de bewonerscommissies de ogen en oren van een complex.
Daarom is ons uitgangspunt dat er op elk complex een bewonerscommissie aanwezig moet zijn. Dit punt is een van de onderwerpen die op de agenda van het LHP staat. Als bewonerscommissie is het van belang dat u ons informeert over dringende zaken die op uw complex spelen. Indien er geen bewonerscommissie aanwezig is, kan een huurder ook contact opnemen met het LHP voor vragen, opmerkingen of klachten. Ons telefonisch spreekuur (020 640 62 14) is alleen op werkdagen, van maandag  tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Indien u ons via mail wilt informeren kan dat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Klachtenbemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over Woonzorg Nederland, bijv. op het gebied van onderhoud of dienstverlening, meldt dan uw klacht allereerst bij de bewonersconsulent. Wordt de klacht niet opgelost, of bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Woonzorg Nederland. Indien u alsnog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich tot slot wenden tot de Klachtencommissie.

https://www.woonzorg.nl/ik_huur/klachten__overlast/klachtenbehandeling_en_klachtencommissie

Voor en tijdens dit traject kunt u advies of bemiddeling aanvragen via het LHP. Na alle relevante informatie van u te hebben ontvangen, zal het bestuur bekijken welke mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen. Het LHP wil achteraf graag weten of de klacht naar tevredenheid is opgelost; zo kan haar dienstverlening, waar nodig, verbeterd worden.

Nieuwe huisstijl

In de nieuwsbrief van april jl. hebben wij u ge├»nformeerd over de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van het LHP dat beter aansluit bij de ambitie van het LHP om in samenwerking en interactie met u de belangen te behartigen van alle mensen die huren van Woonzorg Nederland.  Op 23 september is de nieuwe huisstijl gelanceerd.