Werkplan en begroting

Jaarlijks stellen wij ons werkplan op. In het werkplan staan de doelstellingen van het Landelijk Huurders Platform voor het komende jaar.
Dit plan wordt afgestemd op lopende en komende zaken op huurgebied. Het komt ook voor dat wij in het jaar het plan moeten bijstellen op de situatie die zich op dat moment afspeelt. Bij het opstellen, houden wij rekening met de wet en regelgeving, het beleid van Woonzorg, plannen vanuit de overheid en klachten die wij van u in het land ontvangen. Daarnaast wordt in het plan meegenomen hoe wij u het beste kunnen informeren over zaken welke voor u relevant zijn.

Het bestuur heeft er voor gekozen om met een andere vorm van een werkplan te gaan werken voor 2021, we horen graag uw commentaar. 

Werkplan 2021

Begroting 2021 en Concept Jaarrekening 2020

Werkplan 2020

Begroting 2020

Werkplan 2019

Begroting 2019

Werkplan 2018

Begroting 2018