Vacature

Gezocht: kandidaten voor het bestuur van het LHP.


We hebben nog steeds dringend behoefte aan bestuurlijk ervaren kandidaten voor het bestuur van het Landelijk Huurders Platform.  Er zijn veel ontwikkelingen gaande waarvoor een standpunt van het LHP wordt verwacht. Deskundigheid op het gebied van communicatie en organisatie kunnen wij daarbij niet missen. Per bewonerscommissie kan maximaal één lid deel uitmaken van het Algemeen Bestuur. Een kandidaat bestuurslid moet naast deze voorwaarde ook  een huurder van Stichting Woonzorg Nederland zijn. Leden van het Algemeen Bestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen. Aftredende leden zijn nog één maal terstond herkiesbaar voor een zelfde termijn van vier jaar.

Heeft u belangstelling of kent u mogelijk geschikte kandidaten: voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

 
E-mail:
Betreft:
Bericht: