Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform bestaat uit de volgende personen:

 DSC0025

John Kolenbrander, De Heemblom te Heemskerk
Voorzitter van het Landelijk Huurders Platform.

Mijn belangstelling komt voort uit mijn (ambtelijk-) arbeidsverleden en de behoefte om maatschappelijk nuttig te zijn. Ik ben geboren op 12 november 1946 te ‘s-Gravenhage. Na de Lagere school, de Mulo en het volgen van diverse (HBO-) studies ben ik in 1980 gaan werken bij het Ministerie van VRO(M). Respectievelijk als: beleidsmedewerker, secretaris Huurcommissies, Senior Adviseur Volkshuisvesting en Senior Adjunct Inspecteur toezicht Bouwregelgeving. Ik heb opleidingen gevolgd aan de Bestuursacademie (Bouwregelgeving, Huurrecht) en de Leidse Universiteit (Bestuurskunde).Daarnaast heb ik diverse vrijwilligers functies vervuld.

 
 
 

Gerrit Hemke,  Acaciaplein te Schagen

Penningmeester van het Landelijk Huurdersplantform

Mijn naam is Gerrit Hemke. Ik ben sinds 1998 woonachtig in het Acaciaplein-complex te Schagen, waar ik vanaf 2010 voorzitter ben van de huurdersbelangen vereniging.

Ik was werkzaam in de financiële sector als controller en vijf jaar werkzaam als financieel controller bij een nautisch project in Indonesië.  Het doel van dit project was om het nautische onderwijs op te tillen naar de toenmalige internationale maatstaven.

Mijn motivatie om zitting te nemen in het bestuur van het LHP is o.a. om de transparantie van het huurprijsbeleid en het servicekostenbeleid te borgen voor de huurders van Woonzorg Nederland.

 

 

 Emma van Vliet, secretaris van het Landelijk Huurders Platform

 

Sinds juli 2016 woon ik in een complex van Woonzorg Nederland. Sinds eind 2017 ben in actief in het bestuur van het LHP en sinds februari 2019 als secretaris.Mijn motivatie is om op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan het behartigen van de belangen van de huurders van Woonzorg. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de betaalbaarheid van de huren en servicekosten, de kwaliteit van de woningen, een prettige en veilige woonomgeving, ontwikkeling op het gebied van verduurzaming van de woningen en de communicatie tussen Woonzorg en huurders.  Maar ook om oog en oor te zijn voor bewonerscommissies en hen te voorzien van informatie die kan bijdragen aan de onafhankelijke en zelfstandige positie van de bewonerscommissie. Vanuit mijn werkervaring op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en belangenbehartiging en maatschappelijke betrokkenheid verwacht ik hieraan een bijdrage te kunnen leveren.