Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Rob Roza, voorzitter
  • Mevrouw Emma van Vliet, secretaris
  • De heer Nol Verhaaff, penningmeester
  • De heer Cees Bol, vicevoorzitter en 2e penningmeester
  • Mevrouw Wanda Walkate, lid
  • De heer Geert van Delden, lid

 Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.