Adviezen

Hier vindt treft u alle adviezen die wij hebben uitgebracht in het afgelopen twee jaar. Het LHP wordt betrokken bij het beleid van Woonzorg. Afhankelijk van het onderwerp gaat het om een advies- of instemmingsrecht. Wij adviseren u om regelmatig onze site in de gaten te houden. Ons streven is binnen een week na het gegeven advies deze op onze website te plaatsen. Ook via onze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de uitgebrachte adviezen.

 

 2020

Verslag WZN LHP 15 januari 2020

Advies LHP Huuraanpassing van maart 2020

Ongevraagd advies geen jaarlijkse huuraanpassing vanwege Corona

Instemming servicekosten na raadpleging van de achterban

Advies van april 2020 inzake BOD brief 2020

 

2019

Ongevraagd advies servicekosten (december 2019)

Advies jaarplan en begroting 2020 (november 2019)

Ongevraagd advies declarabele uren bewoners consulent (september 2019)

Ongevraagd advies vrijwilligersovereenkomsten en bredere beheermogelijkheden door capabele bewonerscommissies (november 2019)

Advies integraal huurbeleid moment van huuraanpassing vrije sector II (juni 2019)

Advies integraal huurbeleid moment van huuraanpassing vrije sector I (juni 2019)

Advies integraal huurbeleid doorbelasten verduurzaming (juni 2019) 

Advies bod-brief 2019 (mei 2019)

Advies integraal huurbeleid (maart 2019)

Advies jaarplan en begroting 2019 (januari 2019)

Advies wensportefeuille 2.0 (januari 2019)

Advies verlenging contract Main Energie (januari 2019)

 

2018

Ongevraagd advies naar aanleiding van uitspraak 'gluurverhoging' (juni 2018)

Advies bod-brief 2019-2024 (juni 2018)

Advies huuraanpassing vrije sector 2018 (juni 2018)

Advies wijziging statuten WZN (april 2018)

Advies glas- en ontstoppingsfonds (april 2018)

Advies huuraanpassing 2018 (maart 2018)

Advies declarabele uren bewonersconsulent (januari 2018)

 

 

Instemming Service kosten

Het bestuur heeft u in een recente mailing een instemmingsvraag aangaande de servicekosten verstuurd. Hieronder publiceren wij antwoorden op gestelde vragen, mocht u verdere vragen hebben dan weet u ons te bereiken. U kunt vragen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WZN houdt vast aan de uitspraken van de Huurcommissie inzake de kosten die een verhuurder in rekening mag brengen bij de huurders. WZN mág het maximale kostenplaatje doorbelasten, echter vindt dit geen redelijk standpunt meer. Derhalve zijn posten, die in het verleden voor 100% voor rekening van de huurder kwamen nu ondergebracht in de 70-30 regeling, hetgeen inhoudt dat de huurder hiervoor 70% wordt belast. De afrekening servicekosten over het jaar 2018 is al conform deze methodiek afgerekend.

Verder zijn er scherpe lijnen getrokken van wat de kosten zijn  die de verhuurder bij de huurder in rekening mag brengen en welke niet! De Huurcommissie is hiervoor leidend en de inbreng van huurders, en in deze het LHP doet weinig ter zake, helaas.

Woonzorg Nederland dient transparant ALLE in rekening te brengen kosten met de huurder/huurdersorganisatie te communiceren en in de afrekening servicekosten 2019 aan te geven. Het is ondoenbaar om de hele lijst te delen, vooral ook omdat het een intern stuk is van Woonzorg Nederland. Wel kunt u dit stuk mogelijk opvragen bij de bewonersconsulent of bij Woonzorg Nederland direct.

Veel kosten die ter discussie stonden, zoals tuinonderhoud, glasbewassing onbereikbaar glas, diverse belastingen e.d. zijn nu haarscherp gedefinieerd en Woonzorg moet alle bij behorende stukken overleggen. Het beleid en de uitvoering hiervan is nu landelijk eenduidig en mag geen nadere discussies meer uitlokken i.v.m. verkeerde interpretaties van de bewonersconsulent of clustermanager.

Het is inderdaad ongewenst als Woonzorg zou moeten doorgaan op de “oude voet” inzake de afrekening servicekosten, maar t.g.v. het instemmingsrecht van de aangesloten bewonerscommissies en gelijkgestelden bestaat de kans dat Woonzorg Nederland moet teruggrijpen op de oude methodiek. Dat is geen dreigement, maar een constatering.

De opmerking dar er jarenlang vruchteloos is onderhandeld kunnen wij ten dele onderschrijven, echter nu er een , voorlopig akkoord ligt( indien de bewonerscommissies bepalen dat er geen goedkeuring wordt gegeven), maar sinds september 2019 heeft WZN eindelijk haar standpunten verduidelijkt en een uniform beleid aangekondigd. De 70-30 verdeling is in het voordeel van de huurders, uitsluitingen van doorberekening van belastingen en gemeentelijke bepalingen ( per gemeente verschillend) zorgt voor rust en minder lasten voor de huurders en aanscherping van definities zorgt voor minder misverstanden.

Zodra er een landelijk akkoord is , kan het LHP haar voorlopig standpunt omzetten in een definitief standpunt. Mocht de uitslag negatief zijn, dan dient het LHP een separate Algemene Vergadering uit te schrijven met slechts één agendapunt en dat is: servicekostenafrekening 2019 en verder(def.) Dan wordt er gestemd bij meerderheid ( in deze instemmingsaanvraag is 70% instemming vereist). De uitslag van dié stemming is bindend en wordt als  definitief  standpunt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Concluderend mag u van het bestuur van het LHP aannemen dat er niet is bereikt wat er maximaal haalbaar werd gewenst, maar het zou ook naïef zijn te denken dat het maximale haalbaar zou zijn. Het bestuur van het LHP is van mening dat de verhuurder de meeste kosten voor zijn/haar rekening dient te nemen. Helaas is de Huurcommissie leidend en de uitspraken “van wet”! Wel is de conclusie van het LHP dat er behoorlijke besparingen zijn bereikt voor 2019 en voor de toekomst inzake de afrekening servicekosten en het bestuur van het LHP heeft de toezegging van de RvB van WZN dat het de maatschappelijke taak is van WZN om de servicekosten, voor zover die te maken hebben met de inzet van de medewerkers van WZN en andere zaken het wonen betreffende, zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te verlagen. Uw opmerking dat het LHP tevreden is met een  korting van 30% klopt niet, zoals u kunt lezen in bovenstaand stuk.

De opdracht aan de bewonerscommissies is om alle opgevoerde kostenposten tegen het licht te houden, op waarheid te schatten en een standpunt te bepalen t.a.v. het te bereiken eindresultaat. Het is aan de individuele huurder om te bepalen of dié  akkoord gaat met de afrekening servicekosten 2019 e.v. De  Woonbond ( waar u gratis lid van bent) heeft alle aanvullende inhoudelijke informatie in handige brochures ter beschikking! U kunt die via de website aanvragen en misschien is deze informatie ook bij u nog wel voorhanden, mocht u de afgelopen jaren de door het LHP georganiseerde cursussen m.b.t. de servicekosten hebben bezocht.

Verder zijn de uitspraken van de Huurcommissie openbaar en in te zien via de website van de Huurcommissie.

Aannemende voldoende duidelijk te hebben gemaakt hetgeen er de afgelopen maanden is bereikt wenst het LHP u wijsheid toe inzake het bepalen van uw standpunt.

2017

Advies jaarplan en begroting 2018 WZN (december 2017)

Advies mobiele pinautomaten (december 2017)

Advies aanpassing Algemene Voorwaarden onderhoudsabonnement (december 2017) 

Aangepast advies administratiekosten huurcontracten (oktober 2017)

Advies administratiekosten huurcontracten (augustus 2017)

Advies concept ondernemingsplan 2017-2022 (juli 2017)

Aanvullend advies inventaris (8 maart 2017)

Advies Jaarplan 2017 WZN (14 februari 2017)

Advies huuraanpassing 2017 (21 februari 2017)