Adviezen

Hier vindt treft u alle adviezen die wij hebben uitgebracht in het afgelopen twee jaar. Het LHP wordt betrokken bij het beleid van Woonzorg. Afhankelijk van het onderwerp gaat het om een advies- of instemmingsrecht. Wij adviseren u om regelmatig onze site in de gaten te houden. Ons streven is binnen een week na het gegeven advies deze op onze website te plaatsen. Ook via onze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de uitgebrachte adviezen.

2019

Advies integraal huurbeleid moment van huuraanpassing vrije sector II (juni 2019)

Advies integraal huurbeleid moment van huuraanpassing vrije sector I (juni 2019)

Advies integraal huurbeleid doorbelasten verduurzaming (juni 2019) 

Advies bod-brief 2019 (mei 2019)

Advies integraal huurbeleid (maart 2019)

Advies jaarplan en begroting 2019 (januari 2019)

Advies wensportefeuille 2.0 (januari 2019)

Advies verlenging contract Main Energie (januari 2019)

2018

Ongevraagd advies naar aanleiding van uitspraak 'gluurverhoging' (juni 2018)

Advies bod-brief 2019-2024 (juni 2018)

Advies huuraanpassing vrije sector 2018 (juni 2018)

Advies wijziging statuten WZN (april 2018)

Advies glas- en ontstoppingsfonds (april 2018)

Advies huuraanpassing 2018 (maart 2018)

Advies declarabele uren bewonersconsulent (januari 2018)

2017

Advies jaarplan en begroting 2018 WZN (december 2017)

Advies mobiele pinautomaten (december 2017)

Advies aanpassing Algemene Voorwaarden onderhoudsabonnement (december 2017) 

Aangepast advies administratiekosten huurcontracten (oktober 2017)

Advies administratiekosten huurcontracten (augustus 2017)

Advies concept ondernemingsplan 2017-2022 (juli 2017)

Aanvullend advies inventaris (8 maart 2017)

Advies Jaarplan 2017 WZN (14 februari 2017)

Advies huuraanpassing 2017 (21 februari 2017) 

2016

Scheidingsvoorstel DAEB-niet DAEB (18 augustus 2016)

Advies LHP inventaris (18 augustus 2016)

Advies LHP Sociaal Statuut ingeval van sloop, nieuwbouw of renovatie (juni 2016)

Advies LHP administratiekosten nieuwe huurcontracten (4 mei 2016)

Initiatiefvoorstel LHP huuraanpassing 2016 geliberaliseerde woonruimte (24 maart 2016)

Advies LHP huurprijsbeleid WZN 2016 (24 maart 2016)

Advies LHP statutenwijziging WZN (15 maart 2016)

2015

Advies LHP functieprofielen bestuurders WZN

Functieprofielen

Adviesaanvraag functieprofielen bestuurders WZN

Adviesaanvraag Atrivé - bedrijfsanalyse WZN

Adviesaanvraag Atrivé

Advies LHP wijzigingen servicekosten

Adviesaanvraag Servicekosten 

Adviesaanvraag Statutenwijziging

Statuten Woonzorg Nederland

Advies LHP beleid Warmtewet

Adviesaanvraag Warmtewet

Adviesaanvraag Warmtewet bijlage Algemene Leveringsvoorwaarden

Adviesaanvraag Warmtewet bijlage Leveringsovereenkomst

Advies LHP uitvoering adviesopdracht

Adviesaanvraag uitvoering adviesopdracht

Advies LHP opdrachtomschrijving advies toekomstverkenning en bestuurlijke structuur WZN

Opdrachtomschrijving adviseur

Adviesaanvraag opdrachtomschrijving voor advies toekomstverkenning en bestuurlijke structuur WZN

Advies LHP statutenwijziging

Adviesaanvraag statutenwijziging

Tweede reactie Woonzorg op advies Huurprijsbeleid 2015

Reactie Woonzorg op advies Huurprijsbeleid 2015

Uitgebracht advies Huurprijsbeleid 2015

Adviesaanvraag Huurprijsbeleid 2015

Uitgebracht advies ontvlechting Espria

2014

Adviesaanvraag ontvlechting Espria

Aanvullende reactie Woonzorg op advies reorganisatie 2014

Reactie Woonzorg op advies reorganisatie 2014

Advies reorganisatie 2014 

Reactie op afwijzing huurprijsbeleid 2014

Advies Huurprijsbeleid 2014

Advies Woonzorg Jaarplan 2014

Advies afhandeling schadegevallen

Advies verhuurdersheffing

Advies energiebeleid brief

Advies antennebeleid 2013

Advies huurprijsbeleid extra

Advies huurprijsbeleid

Advies ondernemingsplan 2013-2017

Memo herzieningswet RvC

Advies hinder en overlast

Advies tot verbetering van woningtoewijzing