Vergaderschema

Elke maand  vergadert het bestuur van het Landelijk Huurders Platform.

Welke onderwerpen worden er besproken tijdens een maandelijks overleg van het LHP?

  • Het beleid van het LHP en Woonzorg Nederland
  • Onderwerpen van het werkplan
  • De ondernomen acties van het LHP ten aanzien van het beleid van Woonzorg Nederland
  • Inventarisatie van ingekomen dringende meldingen en klachten.
  • Informatievoorziening richting de bewonerscommissies
  • Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van het huurbeleid en de Wet op het overleg huurders verhuurders.

Vergaderdata 2019
Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2019 klikt u hier: Vergaderdata 2019

Vergaderdata 2018

Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2018 klikt u hier: Vergaderdata 2018

Vergaderdata 2017

Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2017 klikt u hier: Vergaderdata 2017

Vergaderdata 2016

Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2016 klikt u hier: Vergaderdata 2016

  

Vergaderdata 2015  
   
6 januari Vooroverleg WZN
14 januari Bestuursvergadering
21 januari Bestuursvergadering WZN
18 februari Bestuursvergadering
10 maart Vooroverleg WZN
19 maart Bestuursvergadering
25 maart Bestuursvergadering WZN
15 april Bestuursvergadering
28 april Vooroverleg WZN
6 mei Bestuursvergadering 
20 mei Bestuursvergadering WZN en Bestuursvergadering
27 mei ALGEMENE VERGADERING
17 juni Bestuursvergadering
7 juli Vooroverleg WZN
15 juli Bestuursvergadering
22 juli Bestuursvergadering WZN
19 augustus Bestuursvergadering
1 september Vooroverleg WZN
23 september Bestuursvergadering WZN en Bestuursvergadering
21 oktober Bestuursvergadering
10 november Vooroverleg WZN
18 november Bestuursvergadering
25 november Bestuursvergadering WZN
16 december Bestuursvergadering

Regiovergaderingen 2015

Data regiovergaderingen 2015

Eenmaal per twee maanden vindt er een vergadering plaats tussen het bestuur van het Landelijk Huurders Platform en de Directie van Woonzorg Nederland. Tijdens deze vergadering wordt het beleid van Woonzorg Nederland besproken. 


Tijdens de Algemene vergadering van 31 oktober 2012 werd het voorstel aangenomen om vanaf 2013 in plaats van twee jaarlijkse Algemene ledenvergaderingen één Algemene Vergadering te houden in de maand mei. En het aantal regionale bijeenkomsten is verhoogd naar vijf bijeenkomsten per jaar. De regionale bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden, bij voorkeur in de maanden september en oktober. 

De notulen van de Algemene Vergadering en de verslagen van de regiobijeenkomsten treft u hier. 

De onderwerpen die tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden blijven ongewijzigd. Het tweede gedeelte van de vergadering wordt afgestemd aan de hand van actuele ontwikkelingen.
In de regiobijeenkomsten worden de begroting en het werkplan ter goedkeuring aan u voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten is het contact persoonlijker. Wij zien het als een voordeel dat u als bewonerscommissie meer invloed kunt uitoefenen op de uiteindelijke inhoud van het werkplan van het komende jaar.