Vergaderschema

Elke maand vergadert het bestuur van het Landelijk Huurders Platform.

Welke onderwerpen worden er besproken tijdens een maandelijks overleg van het LHP?

  • Het beleid van het LHP en Woonzorg Nederland
  • Onderwerpen van het werkplan
  • De ondernomen acties van het LHP ten aanzien van het beleid van Woonzorg Nederland
  • Inventarisatie van ingekomen dringende meldingen en klachten.
  • Informatievoorziening richting de bewonerscommissies
  • Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van het huurbeleid en de Wet op het overleg huurders verhuurders.

Vergaderdata 2020
Voor het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2020 wordt binnenkort weer gepubliceerd.

Op 3 juni 2020 start de ALV om 10:00 met een kopje koffie. Om 10:30 wordt de vergadering geopend door de voorzitter.

Let op gewijzigd tijdstip van aanvang. Locatie weer in Amersfoort.

Om 12.30 tot 13.30 lunch

13:45 Presetatie

Afsluiten met ronde tafel gesprekken en een borrel.

Eenmaal per twee maanden vindt er een vergadering plaats tussen het bestuur van het Landelijk Huurders Platform en de Directie van Woonzorg Nederland. Tijdens deze vergadering wordt het beleid van Woonzorg Nederland besproken.


Eén  maal per jaar is er een Algemene Vergadering te houden in de maand mei of juni.

De notulen van de Algemene Vergadering treft u hier.

De onderwerpen die tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden blijven ongewijzigd. Het tweede gedeelte van de vergadering wordt afgestemd aan de hand van actuele ontwikkelingen.

In de regiobijeenkomsten worden de begroting en het werkplan ter goedkeuring aan u voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten is het contact persoonlijker.

Wij zien het als een voordeel dat u als bewonerscommissie meer invloed kunt uitoefenen op de uiteindelijke inhoud van het werkplan van het komende jaar.

Het aantal regionale bijeenkomsten is bepaald op vijf bijeenkomsten per jaar. De regionale bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden, bij voorkeur in de maanden september en oktober. Binnenkort zal u hierover worden geïnformeerd