Notulen en stukken voor de algemene vergadering

Het LHP werkt aan een nieuwe website.

De bestuursbesluiten worden middels een nieuwsbrief aan de huurderscommissies bekend gemaakt.

2 juni 2021 is datum van de algemene vergadering van het LHP, noteert u de datum alvast in uw agenda. 

 

AV LHP 99 van 185

 

 

 

2020

Hieronder treft u de stukken aan van de algemene vergadering van 23 september 2020 in Ermelo:

1. Programma Algemene Vergadering

2. Inhoudsopgave boekje Algmene Vergadering

3. Concept verslag Algemene Vergadering LHP 2019

4. Deelnemerslijst BC's Algemene Vergadering 2019

5. Jaarverslag LHP 2019

Hieronder treft u de link aan naar de getekende kasverklaring van de Kascommissie:

6. Getekende Kasverklaring Kascommissie 2019

Hieronder de door de Kascommissie gecontroleerde Balans en Exploitatie rekening over 2019: 

7. Balans en Exploitatie Rekening 2019 

Hieronder het conceptverslag van de Algemene Vergadering (wordt pas goedgekeurd in de vergadering van 2021):

8. Conceptverslag Algemene Vergadering 

9. Verduurzaming Handreiking vergoedingentabel Versie 1.1

2019

Conceptverslag Algemene Vergadering 29 mei 2019

2018

Verslag Algemene Vergadering 2018