Voor u ligt een informatieboekje samengesteld door het Landelijk Huurders Platform. U vindt hierin artikelen die voor u van belang zijn bij het uitvoeren van uw taak als lid van de bewonerscommissie van uw complex.

Het LHP hoopt u hiermee een handvat aan te reiken voor het functioneren van uw commissie. Naast voor u belangrijke wetsartikelen vindt u ook artikelen die van belang zijn voor een goed functionerende bewonerscommissie. De verschillende overeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd. Het LHP heeft gekozen voor een losbladig systeem zodat nieuwe informatie steeds kan worden vervangen. De bijlagen treft u hieronder aan.

Aanpassingen Informatieboek 2017

Huishoudelijk Reglement 2017

Reglement Bewonerscommissies 2017 

Samenwerkingsovereenkomst

Verhouding bewonerscommissie (-vereniging) en activiteitencommissie

Informatieboekje 2015

Bijlage I Samenwerkingsovereenkomst

Correctie op Samenwerkingsovereenkomst

 Bijlage II Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bijlage III Reglement bewonerscommissie

Bijlage IV Taakomschrijvingen

Bijlage V Standaard voorbeeld afrekening Servicekosten

Bijlage VI Uitleg berekening kosten beheer

Bijlage VII Klachtenprocedure

Bijlage VIII Verhouding Bewonerscommissie (-vereniging) & Activiteitencommissie

Werkplan 2014

Begroting 2014