Het besuur van het LHP wil in deze ook graag verwijzen naar de eerder vermelde brochure/boekje van de Woonbond "Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?". 

In deze brochure in in Bijlage 4 ook een voorbeeld-reglement voor een bewonerscommissie opgenomen. 

Ook worden in bijlage 1, de verschillen goed uitgelegd tussen een Vereniging en een Stichting. Heb bestuur van het LHP adviseert u echter te kiezen voor het oprichten van een bewoners/huurderscommissie. 

 

Het bestuur van het LHP heeft in 2017 onderstaand document op deze site geplaatst. 

 

"Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?"

 

Reglement Bewonerscommissies 2017