Het bestuur  van het LHP wenst u een gelukkig, gezond en bruisend 2021. 

 

Jaarvergadering: 2 juni 2021, noteer de datum alvast in de agenda

De conceptnotulen van de laatste jaarvergadering 2020 in Ermelo staan onder het tabblad vergadering en dan in de map notulen. 

Onder de kop, Vergadering, tabblad Notulen is het verslag van de Kascommissie en de goedgekeurde balans en exploitatierekening van 2019 geplaatst. 

 

Huurverlaging, misschien ook voor u? 

Heeft u een laag inkomen en woont u in een sociale huurwoning waarvan de kale huur hoog is in relatie tot uw inkomen? Dan ken het zijn dat u in 2021 in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging. De regering heeft hier onlangs een wet voor aangenomen. Het goede nieuws. U hoeft zelf niets te doen. Komt u voor deze eenmalge huurverlaging in aanmerking dan informeert Woonzorg Nederland vu via een brief, voor 1 april 2021. Meer kunt u lezen op de website van Woonzorg Nederland. https://www.woonzorg.nl/nieuws/huurverlaging_misschien_ook_voor_u

Ook de Woonbond heeft een artikel over deze eenmalige huurverlaging gepubliceerd met een voorbeeldbrief als u niet benadert bent voor 1 april 2021. https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021

 

Huurwijzer en Huurpeil van de Woonbond

Helaas bleken vele adressen waar de Huurwijzer en het Huurpeil naar toe werden gezonden niet meer juist. Daarnaast werden deze bladen naar HC's gestuurd die hiervoor, helemaal geen interesse hadden. In de laatste nieuwsbrief is er geschreven dat mocht een HC deze bladen willen blijven ontvangen, het adres gemaild moest worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot op heden hebben een vijftien HC's gereageerd, dat men de huurwijzer en huurpeil graag wilden blijven ontvangen. U kunt zich natuurlijk ook zelf op deze informatieve bladen abonneren middels https://www.woonbond.nl/persoonlijk-lidmaatschap

 

De nieuwsbrief van december 2020 is nu gepubliceerd onder de kop nieuwsbrieven. Veel leesplezier, mocht u hem nog niet ontvangen hebben dan kunnen de BC's reageren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn benieuwd naar uw reactie, ook die kunt u naar eerder genoemd email adres sturen. Tevens een basisregistratie formulier HC, we vragen u vriendelijk dit formulier in te vullen en te retourneren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We kunnen ons bestand dan weer actualiseren.

 

Wat doet het LHP?

Minimaal eenmaal per twee maanden vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de directie van Woonzorg Nederland. In dit overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het beleid van Woonzorg Nederland. Hierbij kunt u denken aan:

  • Huurprijzen en huurverhoging
  • Kwaliteit van de woningen
  • Dienstverlening en klachtafhandeling
  • Servicekosten
  • Belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw en verkoop van huurwoningen etc.


Meer informatie over de afspraken tussen het LHP en Woonzorg Nederland vindt u in onze samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel besproken met Woonzorg Nederland. We verwachten in het voorjaar van 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te kunnen presenteren. 

In onze eigen overleggen worden zaken besproken, die zowel huurderscommissies als huurders aangaan waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de uitvoering van het beleid van Woonzorg Nederland. Daarnaast informeert het bestuur u via de nieuwsbrief over actuele beleidsontwikkelingen en over lopende zaken. Naast onze Algemene Vergadering adviseert het LHP u tijdens onze jaarlijkse regionale bijeenkomsten over de wet- en regelgeving en over onderwerpen die op dat moment een belangrijke rol spelen. Helaas zijn er in 2020 geen regionale bijeenkomsten geweest. Sinds de algemene vergadering van 2020 wordt er door het LHP niet meer gesproken over bewonerscommissies maar over huurderscommissies

 

Hoe peilt het bestuur van het LHP wat er onder de huurders leeft?

Allereerst zijn de huurderscommissies de ogen en oren van een complex.
Daarom is ons uitgangspunt dat er op elk complex een huurderscommissie aanwezig moet zijn. Dit punt is een van de onderwerpen die op de agenda van het LHP staat. Als huurdrscommissie is het van belang dat u ons informeert over dringende zaken die op uw complex spelen. Indien er geen huuurderscommissie aanwezig is, kan een huurder ook contact opnemen met het LHP voor vragen, opmerkingen of klachten. Ons telefonisch spreekuur (020 640 62 14) is alleen op werkdagen, van maandag  tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Indien u ons via mail wilt informeren kan dat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Klachtenbemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over Woonzorg Nederland, bijv. op het gebied van onderhoud of dienstverlening, meldt dan uw klacht allereerst bij de bewonersconsulent. Wordt de klacht niet opgelost, of bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Woonzorg Nederland. Indien u alsnog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich tot slot wenden tot de Klachtencommissie.

https://www.woonzorg.nl/ik_huur/klachten__overlast/klachtenbehandeling_en_klachtencommissie

Voor en tijdens dit traject kunt u advies of bemiddeling aanvragen via het LHP. Na alle relevante informatie van u te hebben ontvangen, zal het bestuur bekijken welke mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen. Het LHP wil achteraf graag weten of de klacht naar tevredenheid is opgelost; zo kan haar dienstverlening, waar nodig, verbeterd worden.

Nieuwe huisstijl

In de nieuwsbrief van april 2020 hebben wij u ge├»nformeerd over de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van het LHP dat beter aansluit bij de ambitie van het LHP om in samenwerking en interactie met u de belangen te behartigen van alle mensen die huren van Woonzorg Nederland.  Op 23 september is de nieuwe huisstijl gelanceerd en inmiddels zichtbaar op deze website. 

 

Huisvesting

Vanaf ca. 1 maart 2021 is het LHP gehuisvest in Zwolle, aan de Terbochstraat 1, 8011 GD Zwolle. Het postbus adres blijft postbus 73, 1180 AB Amstelveen. Ook het telefoonnummer blijft gehandhaafd 020 - 640 6214 (werkdagen van 10.00 tot 12.00)